Kommunerevisjonen

Kommunerevisjonen, lovpålagt kommunal etat underlagt bystyret og kontrollutvalget. Kommunerevisjonen reviderer regnskapene for kommunens samlede virksomhet og sørger på vegne av bystyret og kontrollutvalget for tilsyn med forvaltningen i kommunen. Hovedmålet for virksomheten er å bidra til å styrke tilliten til Oslo kommunes økonomiforvaltning. Etaten har kontorer i Fredrik Selmers vei 3.

Fram til 1836 ble kommunens regnskaper revidert i Revisjonsdepartementet ved valgte ombudsmenn. Etter vedtakelsen av Formannskapslovene 1837 ble myndigheten overlatt Formannskapet, fra 1880 representantskapet (bystyret). Fra 1893 var revisjonssjefstillingen en fast stilling; dens uavhengighet av administrasjonen er siden blitt styrket. Bestemmelser om kommunerevisjon finnes i kommuneloven av 1992.