Kontraskjæret

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Kontraskjæret fotografert fra vollene på Akershus i 2007. - Foto Mahlum / Public Domain

Kontraskjæret, området mellom Rådhusgatas øvre del og Akershus festning. Navnet er en fornorskning av Contre-Escarpe, som betegnet utenverket, den ytre vollmur, til festningens nordligste bastion, Escarpe du Nord.

På Kontraskjæret ble det 1979–81 funnet rester av fem bygårder fra før 1686. Etter bybrannen dette året ble det forbudt å bygge hus så tett inntil festningen; man ønsket et åpent skytefelt utenfor festningsmurene. Byggeforbudet ble opphevet 1818 da festningen ble deaktivisert, og det ble etter hvert planlagt å oppføre de nye universitetsbygningene på Kontraskjæret. Disse planene ble skrinlagt da festningen ble reaktivisert 1836. Etter ny deaktivisering i 1840-årene ble Kontraskjæret regulert til militær bebyggelse. Noen ridehus og lagerhus fra denne tiden er senere revet. På 1900-tallet var det på tale å legge Veterinærhøgskolen her, senere en operabygning. Disse planene ble ikke realisert. Kommunen overtok området 1916 og leide det ut til fornøyelsespark, sirkus og utstillinger.

Før krigen lå fremdeles flere av de gamle militære bygninger her, ridehus, staller og brakker knyttet til Akershus festning. Tyskerne bygde to brakker til, nærmest Restaurant Skansen. I tillegg til stallbygningen var det fôrlager, såpelager og garasjer her. Sommeren 1945 ble ridehuset skadet i en brann.

Etter krigen ble flere av brakkene revet, og plassen som fremdeles var plan, og ble avsluttet med en forstøtningsmur mot Rådhusgata, ble brukt både til utstillinger, tivoli og som bussterminal. I de gjenværende brakkene holdt Feltartilleriet, reg. nr. 2 til, før det flyttet til Smestadmoen ved Lillehammer i 1960. Politiets rytterkorps disponerer nå de gjenværende bygningene på Kontraskjæret.

Restaurant Skansen, Oslos første funksjonalistiske bygning var oppført av Schous Bryggeri 1927 på den vestligste delen av området ved hjørnet mot Rådhusgata (ark. Lars Backer). I tillegg til restaurantbygningen med stor spisesal, var det en terrasse på sørsiden, der det var uteservering om sommeren.

Under krigen ble utstillingen «Normannafolket» arrangert i restaurantens forhall fra 6. september 1941. Utstillingen som skulle vise nordmenns reiser og bedrifter rundt i verden fra sagatiden og frem til i dag, var arrangert av Kultur- og Folkeopplysningsdepartementet og var laget av tegneren Harald Damsleth. Ved åpningen talte utstillingens ærespresident kst. statsråd Gulbrand Lunde til en forsamling med flere norske statsråder og tyske offiserer i spissen.

I 1960-årene ble restaurantbygningen brukt som Rondo ungdomsrestaurant. Restauranten ble revet med vernemyndighetenes velsignelse i 1970, og området lagt ut til park, skrånende ned mot Rådhusgata. Både rivingen av Skansen og endringen av terrenget er senere blitt kritisert.