Koppernaglen

Koppernaglen, skjær i den vestre innseilingsleden mellom Bygdøy og Nakholmen. Sjømerke oppsatt 1891, 1898 erstattet av en rundtlysende fyrlykt, automatisert 1956. Navnet kommer av at skjæret har en rød og brun farge.