Korallveien

Korallveien, Malmøya, bydel Nordstrand, fra Malmøyveien mot sørenden av øya. Navnet vedtatt 1956.