Korskirken

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Korskirken, Egedes gate 2, den andre av middelalder-Oslos to sognekirker. Den var viet til det hellige kors og er første gang nevnt i år 1300. Sannsynligvis ble den bygd omkring midten av 1200-tallet. Kirken ble etter alt å dømme funnet ved arkeologiske utgravninger i Arups gate i 1922. Gerhard Fischer ledet utgravningene, og det ble klart at Korskirken var en liten enskipet kirke med kor og sakristi. Den er i dag en del av Minneparken i Gamlebyen.