Korsvoll menighetshus

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Korsvoll menighetshus, 2020. Foto: Sylvi Baardseth Panjwani/Oslo Byleksikon

Korsvoll menighetshus, Tåsenveien 121, (ark. Ragnar Nilsen). Innviet 31. jan. 1955, reist av «Korsvoll og Brekkehaugen Indremisjon», nå Korsvoll Normisjon. Et av byen få bedehus som ennå brukes til det formål det var reist for. Hovedsal og kjøkken i første etasje, 2 to-roms leiligheter i 2 etasje, og en mindre sal og kjøkken i kjeller. Hovedsalen vigslet til gudstjenestebruk, og det var i flere år gudstjeneste her en gang i måneden ved en av prestene fra Nordberg kirke.

«Korsvollfellesskapet», dannet av en gruppe yngre voksne dannet 2010 og fusjonerte med Korsvoll Normisjon i 2015 bruker huset til ulik kristen møtevirksomhet og sosiale arrangementer. Det leies også ut til eksterne arrangement, og St. Hallvard ortodokse menighet holdt en tid fast til i salen i underetasjen til sommeren 2019.

Historikk

Det ble holdt regelmessige husmøter i «Nydalens og Korsvoldens misjonsforening» alt fra 1880-tallet av. Fra 1920-tallet vokste tanken om å bygge et eget hus for virksomheten, og «Korsvoll og Brekkehaugen Indremisjon» ble stiftet 1938. Bygget var tenkt å romme både en stor og en mindre sal, men bare den minste delen med sal til 135 ble reist og sto ferdig i 1955. Det fikk det navnet Korsvoll menighetshus og ikke bedehus, slik det tidligere var vanlig for slike hus reist misjonsforeninger. Bevisstheten om å være en gren av virksomheten i Nordberg menighet var uttalt. Søndagsskole ble startet i tillegg til de regelmessige søndagsgudstjenester. Det er to leiligheter i 2. etasje hvor det har bodd både enslige og familier. I kjelleren var det i en periode lampeforretning. Han som drev dette, bodde i en av leilighetene i 2. etasje.