Kortbølgen

Kortbølgen, Lambertseter, bydel Nordstrand, gangvei fra Langbølgen til Mellombølgen. Navn 1951 etter radiomastene som lå på Lambertseter.