Krigsseilermonumentet

Krigsseilermonumentet, minnesmerke som står utenfor Norsk Maritimt MuseumBygdøy. Det ble oppsatt 1980, er laget av billedhuggeren Joseph Grimeland, til minne om falne sjøfolk i krigen 1939–45.