Kristi menighet

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Inngangen til Kristi Menighets lokaler i Skedsmogata. Foto 2021 Sylvi Baardseth Panjwani

Kristi Menighet, frimenighet i Skedsmogata 12. Opprinnelig het menigheten «Kampen Fri Misjon», stiftet 1894 inspirert av en forløper til pinsebevegelsen, hellighetsbevegelsen, og holdt først møter i ulike lokaler på østkanten før de kjøpte Kjølberggata 12. På slutten av 1890-årene skiftet menigheten navn til Kristi menighet. Fra rundt 1900 og til ca. 1917–18 drev de «Den Kristelige Privatskole». I 1912 solgte menigheten eiendommen i Kjølberggata og flyttet til Skedsmogata 12. Etter en brann i nabogården 1961 ble både denne og nr. 12 erstattet av en leiegård med lokaler for Kristi menighet i første etasje. Her flyttet menigheten inn i 1970.