Krohgstøtten

Krohgstøtten tegnet av Hans Thøger Winther ikke lenge etter at den var avduket. - Foto Oslo Museum / Creative Commons

Krohgstøtten, Storgata 42, minnestøtte i støpejern over stortingspresident, statsråd Christian Krohg (1777–1828). Krohg ble sett som en nasjonal helt, da han som leder av Stortingets konstitusjonskomité 17. mai 1824 forkastet samtlige av Karl Johans forslag til endringer av Grunnloven. Han ble senere kjent som «Grunnlovens forsvarer». Da han døde bare fire år senere, ble det vedtatt å reise ham et minne.

Monumentet, som ble støpt ved Nes jernverk, står ved Nybrua, i et lite parkanlegg ved hjørnet Storgata/Christian Krohgs gate. Det ble avduket 17. mai 1833 med tale av Henrik Wergeland, og det var hovedstadens første større offentlige monument. Byen hadde den gang bare to mindre offentlige monumenter – PeststøttenKrist kirkegård og Minnestøtten over Peter Blankenborg PrydzFestningsplassen. Krohgstøtten var midtpunktet for 17. mai-feiringen i byen frem til 1860-årene.

2010–11 ble monumentet rehabilitert; det ble «nyavduket» 17. mai 2011.