Krokskogen

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Krokskogen, del av Oslomarka; grenser i sør til Bærumsmarka og tettbebyggelsen i Bærum, i vest til Tyrifjorden, i nordvest til tettbebyggelsen på Ringerike og i nord og vest til Nordmarka. Grensen mellom Krokskogen og Nordmarka er noe flytende, men følger i sør Langlivannet og Langlielva, nordover mellom Storflåtan og Spålen til Øyangen.

Krokskogen dekker ca. 300 km2. Det meste tilhører Ringerike kommune, Oslos del er bare områdene innerst i Sørkedalen og nordøstover til Langlivannet. Høyeste topp er Oppkuven i Ringerike (704 moh). I vest er det mange private sportshytter. Nordøst for plassen Kampen i Bærum, i den sørøstre delen av Vidvangen, ligger Danielshøgda, 505 moh. Like nord for det trigonometriske punktet på toppen ligger Oslos vestligste punkt og markerer grensen mellom Bærum, Oslo og Ringerike. Midt på Krokskogen ligger det populære utfartsstedet Løvlia, som eies av Foreningen til Ski-idrettens fremme.

Navnet kommer av krok, enten etter Kroksund mellom Steinsfjorden og Tyrifjorden, eller krok brukt om avsides beliggenhet. Se utdypende artikkel om friluftsliv og bevaring under Oslomarka.