Kvadraturen

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Kvadraturen, navn på Christian 4s renessanseby, som ble bygd som firkantede kvartaler.

Kvadraturen er området mellom Akershus festning og Grensen – og mellom Jernbanetorget og Egertorget. Det finnes bare et ti-talls eiendommer igjen med bevart karakter fra 1600- og 1700-tallet; bebyggelsen preges av store næringsbygg særlig fra de siste tiårene av 1800-tallet. Kvadraturen er underlagt spesielle reguleringsbestemmelser etter en bevaringsplan fra 1979.

De fleste eiendommene er beskrevet under de ulike gateartiklene.