Lønnealléen

Lønnealléen, Tveita, bydel Alna, alleen opp til Tveten gård, som Lønnealléen er en del av. Alleen ble antakelig anlagt i 1820-årene og ble kalt «Fru Evens allee» etter Christense Stenersen (1791–1875), som fikk plantet trærne. Navnet Lønnealleen ble innført i forbindelse med Tveita-utbyggingen i 1960-årene og gjelder kun strekningen fra Sigrid Undsets vei, forbi Sørhellinga barnehage og frem til veien («Tverrveien») som går mellom Sigrid Undsets vei og den øvre delen av alleen. Den øvre delen av alleen frem til gården er privat og kalles bare «Alleen». Selve Lønnealleen er gangvei/turvei.

I forbindelse med opparbeidelse av utearealene etter utbyggingen ble det plantet nye lønnetrær i nedre del. Fra barnehagen og opp til gården står fortsatt de fleste av de opprinnelige trærne av ask og lønn.