Lørenseter

Lørenseter, Nordmarka, øst for Blankvann, seter for Løren gård da Lørens opprinnelige seter og skog, Lørenskog, kom inn under Nordmarksgodset på 1600-tallet. 317 moh. Plass og fast bosetting fra ca. 1730. «Løren Sætter Wang» omtalt i 1760. Første skolehus i Nordmarka ble bygd ved dugnad på Lørenseter 1886, skolen nedlagt 1947. I 1930 ble plassen kjøpt ut av Løvenskiold og er nå privateid.

Sør for Lørenseter ligger Lørensetertjern. Skiløypa fra Ullevålseter til Kobberhaughytta passerer forbi Lørenseter, der det tidligere var servering.