Løvenskiold–Vækerø

Løvenskiold–Vækerø, Drammensveien 230, ved Bestumkilen, familieeid konsern med virksomhet innen skog- og jordbruk, eiendom og forhandling av bygningsartikler, trelastvirksomheten drives i samarbeid med Bergene Holm AS. Løvenskiold eier Nordmarksgodset og bl.a. Fossum Bruk i Bærum; for øvrig handel med byggevarer, trevarer, jernvarer og interiørinnredning. Flere byggevarehus, bl.a. «Maxbo-kjeden».

Virksomheten går tilbake til midt på 1600-tallet. I 1897 overtok Carl Otto Løvenskiold (1839–1916) etter sin svigerfar, baron Harald Wedel Jarlsberg (1811–97), store eiendommer i Bærum og Aker, som han hadde vært med på å lede siden 1875. Senere har hans etterkommere i rett nedstigende linje vært eiere og ledere av firmaet.

Se også Vækerø.