Lambertseter senter

Lambertseter senter, Langbølgen 1–15, Cecilie Thoresens vei 17–21, bydel Nordstrand, kjøpesenter på Lambertseter med T-banestasjon, apotek, bibliotek, kino, postkontor og diverse forretninger, bl.a. Coop Mega Lambertseter, åpnet som Oslo Samvirkelag avd. 87 «Snarkjøp» 1953. Senterets sørlige del med tolv etasjers hybelblokk samt lavblokker ble oppført av OBOS 1958 (ark. Rinnan og Tveten), og var Oslos første drabantbysenter, det representerte noe nytt og moderne og innledet et nytt kapittel i norsk byplanhistorie. 1963–66 ble senteret utvidet mot nord, bl.a. med Symra kino, 1976 ble helse- og sosialsenterets bygning oppført.

Nytt kjøpesenter ble bygd 2010 (ark. Hille Melbye) nord for Lambertseterveien, det omfatter et nybygg på fem etasjer, ombygging av «Symra» til nytt kinosenter med to saler og ressursbibliotek, rehabilitering av eksisterende kjøpesenter samt ny forbindelse fra senteret til T-banen. Senteret som er på 19 000 m2 har 83 butikker og serveringssteder i de to nederste etasjene og parkering på tre plan og på taket. Nytt glassbygg på østsiden av Symra kino, Deichman bibliotek og treningssenter.