Langåra

Langåra, Nordre Langåra, øy i Asker kommune, ca. 230 daa, sør for Brønnøya, offentlig friområde eid av Oslo kommune.

Øya ble i 1923 solgt til en privatmann, Georg Berthelsen, med tanke på utparsellering til sommerhus. Stor offentlig motstand gjorde at han samme år heller tilbød øya til Oslo kommune. I samarbeid med Asker kommune benyttet Oslo seg av sin forkjøpsrett for kr 60 000, og Langåra ble deretter regulert til offentlig friluftsområde. Langåra ble et svært populært ferieparadis med telt og karakteristiske plankehytter med flere tusen feriegjester. Her fantes også lokale «veinavn» som Blodstien, Hawaii, Snobbetoppen og Familiedalen. De steile fjellskrentene på sørvestsiden vitner om tidligere tiders kalksteinsbrudd. Oslofjordens Friluftsråd tilbyr utleie. Fergeanløp i sommermånedene. To områder på øyas sørvestlige og nordøstlige del ble 2008 fredet som naturreservat.