Langretta

Langretta, Brenna, bydel Søndre Nordstrand, sørover fra Brennaveien. Navnet vedtatt 1986. Veien følger et drag som fra gammelt av er kalt Langretta.