Lapsetorvet

Lapsetorvet, bydel Frogner, opprinnelig et kallenavn på Solli plass. 1985–2004 var dette det offisielle navnet på plassen, før den fikk igjen sitt gamle navn.