Larssæter

Larssæter, parsell utskilt fra Lille Frøen i 1849. Kjøperen var kjøpmann Lars Ihle, som oppførte et lite hus, og stedet fikk navn etter ham. I 1851 ble løkken solgt på auksjon, og to år senere kjøpte postmester J. H. Malthe huset og leide det ut, bl.a. bodde maleren Peder Balke her et par år. Huset lå til Fridtjof Nansens vei, bortgjemt bak Colosseum, til det i 1959 ble flyttet til Frogner hovedgård, hvor det inngår i «Herregårdskroen».