Leieboerforeningen

Leieboerforeningen, Borggata 2b, dannet 1933 som Leieboerforeningen i Oslo, nåværende navn fra 1996; den har nå også utenbys medlemmer. Leieboerforeningen ble opprettet etter anbefaling av en felleskomité nedsatt av Oslo og Omegns faglige samorganisasjon og Arbeiderpartiet; den omfattet både husløse og leieboere i private og kooperative leiligheter. De største oppgavene har vært sosial boligbygging, juridisk hjelp og råd til medlemmene og å ivareta medlemmenes rettigheter som leieboere. Egen juridisk avdeling. Ca. 4000 medlemmer (2018).