Leirskallen (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Leirskallen, boligområde sør for Lambertseter på begge sider av Ljanselva i bydel Nordstrand. Navn etter gårdene Leirskallen og Vestre Leirskallen, som har avgitt grunn til boligutbyggingen. Området ble overtatt av Aker kommune 1924, utbygd med småhus vesentlig i årene etter den annen verdenskrig.

I området sør for Ljanselva ble det oppført 21 vertikaldelte tomannsboliger 1949–53 av Lastebileiernes Selvbyggerlag, som her hadde fått tomt av Aker kommune 1945 (ark. K. Holbæk-Hansen). Laget som opprinnelig het Leirskallen borettslag, meldte seg inn i Aker BBL 1947, i 1954 ble laget konstituert som et vanlig datterlag av OBOS, skiftet senere navn til Skullerudgrenda borettslag.

Rett sør for denne bebyggelsen lå det tidligere to hoppbakker, den første anlagt 1895. Den største ble revet i 1950-årene på grunn av farlig unnarenn, i den minste bakken ble det arrangert guttehopprenn frem til begynnelsen av 1970-årene. Ved siden av hoppbakkene ble det i 1970-årene opparbeidet slalåmbakke med skitrekk for de yngste årsklasser, og området ble regulert som friluftsareal.