Lilleborg helsehus

Lilleborg helsehus, Dynekilgata 20 på Rosenhoff, bydel Grünerløkka, opprettet som Lilleborg sykehjem, ferdigstilt 1983. Hjemmet hadde totalt 125 plasser samt ulike servicefunksjoner, nå 82 korttidsplasser og 37 rehabiliteringsplasser. Helsehuset som er ett av fire i Oslo, har som hovedoppgave å legge til rette for at pasienter kan bo i egne hjem. Det eies og drives av Oslo kommune.