Lillomarkas Venner

Lillomarkas Venner, interesseorganisasjon for Lillomarka, startet i 1969. Foreningen arbeider for bevaring av Lillomarka og de natur- og kulturverdier som finnes, samt for bevaring av Lillomarkas grenser og arbeide for å utvide marka med naturområder som grenser inntil marka, spesielt når disse står i fare for å bli utbygget.