Lindeberg skole

Lindeberg skole, Lindebergveien 33, barne- og ungdomsskole (1–10), oppført 1975–76 (ark. Aall og Løkeland). Skolen ligger i bydel Alna like ved Østmarka. I perioden 2009–10 var skolen under en omfattende rehabilitering som også omfattet oppføring av nybygg (ark.Kristiansen & Bernhardt AS). Skolen har et stort veggteppe av Torill Hauger og stykker i aulaen av Tor Hognestad. Den var nasjonal demonstrasjonsskole 2003–05.

Skoleåret 2022/23 hadde skolen 479 elever.

Lindebergskolenes Musikkorps ble stiftet 25. feb. 1976 og dekker skolene Jeriko, Skjønnhaug og Lindeberg.