Lofthus (eiendom)

LofthusChristian Schous vei 7, trevilla oppkalt etter bygda Lofthus i Hardanger, oppført for fabrikkeier Christian Schou 1882 (ark. Balthazar Lange), på den tidligere husmannsplassen Disenstuen under Disen gård.

Christian Schou overtok ved sin fars død 1879 driften av Hjula Væveri. 1883-98 ledet han også Schous bryggeri, og han var direktør i Den norske Creditbank. Da Schous enke døde 1925, ble stedet solgt til Kinamisjonen, nå Evangelisk Orientmisjon og huser bl.a. Lofthus Misjonshjem. Eiendommen ble utparsellert 1934.