Louisenlund

Louisenlund, løkke utskilt av Store Frøen, lå ved nåværende Fridtjof Nansens vei. I 1845 kjøpte brennevinshandler Lars Ihle løkken «Infalla», som han døpte om til Louisenlund etter sin kone Louise. Her var våningshus og uthus, hvor Ihle drev brennevinsbrenneri og eddikbryggeri. 1851 kjøpte postmester J. H. Malthe løkken og leide den ut til gartner Mordt, som kjøpte eiendommen 1864. Utparselleringen startet rundt år 1900.