Mårveien

Mårveien, Korsvoll, bydel Nordre Aker, liten stikkvei østover fra Tåsenveien. Dyrenavn vedtatt 1936.