Mailund (løkke)

Mailund, løkke fraskilt Torshov gård, lå omtrent der Mailundveien møter Trondheimsveien i dag. Løkken ble forpaktet til smed Tron Christiansen fra 1827, kjøpt i 1845 av Maren Tillesen, gift Pay, som bygde på eiendommen. Eier fra 1916 Christian Schou på Sinsen gård. Senere eid av kommunen. Bygningene er revet.