Manglerud politistasjon

Manglerud politistasjon, Plogveien 31, opprettet i 1968 som bydelspolitistasjon for byens sørøstlige bydeler.