Maridalen bedehus

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Maridalen bedehus, bygningen som nå er Maridalen kirke. Bedehuset ble reist etter at Sigrid Anne Skar 1879 opprettet et legat for å få reist bedehus i bygda. Huset ble bygd og tatt i bruk 1888. Ved kgl. res. av 11. april 1900 ble det gitt tillatelse til å innvie bedehuset til kirkelig bruk, og det ble innviet av biskop Bang som Maridalen kapell 1. mai samme år.