Maridalen kirkestue

Maridalen kirkestue sett fra nordvest 2023. Foto: Sylvi Baardseth Panjwani/Oslo byleksikon

Maridalen kirkestue, et tilbygg til Maridalen kirke, innviet 2023. Bygningen inneholder møterom, kjøkken og toaletter. Arkitekter var Espen Eskeland og Matteo Codine (Arkitektene AS).

Benyttes bl.a. av Maridalen mobile eldresenter.