Marielyst (løkke) Slottet

Marielyst, løkke på Slottets grunn, Nisseberget, på 1600-tallet oppdelt i et par mindre løkker. Fra 1792 eid av boktrykker Jens Ørbæk Berg og generalauditør Christopher Anker Bergh som i 1824 solgte Marielyst til slottskommisjonen. Marielyst var da på ca. 25 daa. En av kommisjonens medlemmer leide Marielyst noen år. Hans sønner flyttet huset til Tidemands gate 44 og kalte huset «Nordre Blida».