Marienborg

Marienborg, bydel Grünerløkka, tidligere småhusbebyggelse langs Trondheimsveien mellom Lakkegata og Helgesens gate. I 1820-årene kjøpte slakter Jakob Andersen den delen av Nedre Dælenenga som lå øst for Trondheimsveien og bygde hus i Trondheimsveien 47. 1859–67 ble området utparsellert og bygd ut med trehus. Disse ble revet fra 1930-årene av, og i slutten av 1970-årene var all den gamle bebyggelsen erstattet med større industribygg og boligblokker.