Mariholtet

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Mariholtet, gnr. 109/5 og 6, ved Nord-Elvåga i Østmarka, var husmannsplass under Ellingsrud, gnr. 109/1. Eget bruk fra 1901, kjøpt av kommunen 1947. Alle husene er revet bortsett fra den 200 år gamle «Gamlestua». Oppsal Idrettsforening drev servering i «Gamlestua» fra 1964. I 1971 oppførte kommunen et serveringssted på Mariholtet, som ligger 200 moh.

Mariholtet er et løypesentrum og har turvei- og lysløypeforbindelse med Bøler/Oppsal, Ellingsrud og Skårer i Lørenskog.

Nordvest for Mariholtet ligger Mariholtputten, 227 moh. Mariholtputten har tilløp fra øst- og sørsiden av Haukåsen og avløp via Igletjern til Elvåga.