Masken

Masken, teater 1937–1938 i Kristian Augusts gate 15, med skuespillere og repertoar fra Det Nye Teater (se Oslo Nye Teater). Norsk Rikskringkasting overtok lokalene 1938 og innredet tre studioer som var i bruk inntil KringkastingshusetMarienlyst stod ferdig.