Mattæus menighet

Mattæus menighet, Matteus menighet, utskilt fra Petrus (senere Sofienberg) menighet 1917, nedlagt 1938; omfattet strøket mellom Toftes gate, Sofienberggata og Lakkegata, men hadde ikke egen kirke. Hver tredje søndag hadde menigheten fellesgudstjeneste med Hauge menighet i Hauges Minde der de også benyttet menighetslokalene til sin virksomhet og hadde prestekontor.