Mogens Thorsens gate

Mogens Thorsens gate, Frogner, bydel Frogner, fra Niels Juels gate til Frederik Stangs gate. Oppkalt 1896 etter legatstifteren Mogens Thorsen (1790–1863), som opprettet Mogens Thorsens stiftelse. Leiegårder fra 1920- og 1930-årene.

Bygninger m.m.:

1 og 1b. To leiegårder på fem etasjer fra 1929 (ark. Linthoe og Wollebæk). Tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg bodde i nr. 1 i mange år.

2. Treetasjes leiegård oppført 1935–36 (ark. Hans Backer Fürst). Tomten var tidligere en løkkeeiendom (Fjeldstuen).

3 og 5. Leiegårder på fem etasjer fra 1927 (ark. Gunnar Schultz). Tidligere statsminister Christopher Hornsrud bodde i mange år i nr. 5.

15. En sveitservilla oppført i 1895 for fotograf Per Adolf Thorén (1830–1909), arkitekt Chr. Reuter. Villaen som tidligere hadde adresse Bygdøy allé 26, ligger i gårdsrommet mellom Mogens Thorsens gate og Bygdøy allé. Da villaen ble oppført, var det åpent og landlig her, og det var utsikt ut over Frognerkilen.