Monolitten

Monolitten, figursøylen av granitt som står på det høyeste punktet i Vigelandsparken. Den står på et platå omgitt av sirkeltrapper med 36 figurgrupper, også disse i granitt. Monolitten som er 17 m høy, har har 121 figurer som snor seg oppover den sylindriske søylen. Hva disse menneskefigurene symboliserer, er uklart. De kan tolkes som en streben etter åndens lys og høyere erkjennelse, som gjenoppstandelse eller som kampen for tilværelsen. Fra platået der Monolitten står, er det fin utsikt over byen.

Monolitten ble modellert av Gustav Vigeland i 1924–25 og siden hugd ut i én granittblokk. Monolitt-granittblokken, som var på på 266 tonn, ble sprengt ut av fjellet i Beers steinbrudd i Hov ved Iddefjorden i 1922. Dete skjedde på Vigelands initiativ og økonomiske risiko. I 1926 ble den fraktet sjøveien til Maritim i Bestumkilen av ingeniørfirmaet Eeg-Henriksen etter en komplisert transport til Oslo om bord på en lekter. Videre opp til Vigelandsparken ble den transportert ved hjelp av en spesialkonstruert skinneinnretning. I 1928 ble den reist i Frognerparken Det ble satt opp et treskur rundt blokken, hvor et lag med steinhuggere arbeidet i perioden fra 1929 til 1943. Publikum hadde anledning til å betrakte hvordan steinhuggernes arbeid skred frem inne i skuret. Skuret ble revet og Monolitten avduket i 1944.