Montørbakken

Montørbakken, Kværnerbyen, bydel Gamle Oslo, gangvei fra Turbinveien til Konows gate. Oppkalt 2007 etter industrivirksomheten ved Kværner Brug; montører var personer som arbeidet inne i verkstedet eller med montering av stålstrukturer.