Montebello (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Foto: Bjoertvedt / Creative Commons

Montebello, boligstrøk på Søndre Huseby sørvest for Smestad, bydel Ullern; navn etter eiendommen Montebello. Det meste av boligbebyggelsen oppført etter den annen verdenskrig. Forstadsbane (Kolsåsbanen) fra 1942. Montebello stasjon var stengt 2003–08 i forbindelse med ombyggingen av Kolsåsbanen til T-banestandard. På Montebello ligger transformatoranlegg for kraftledningen fra Nore og mottaker- og fordelingsstasjon for Oslo lysverker, anlagt 1928, senere delvis sprengt inn i fjellet. Det Norske Radiumhospital reist 1929–32, Ullern videregående skole åpnet 1931, nå med lokaler i Oslo Cancer Cluster.