Mynten

Mynten, egentlig Den Kongelige Mynt, var rikets myntverksted 1628–86. Det lå fra 1638 i en murbygning på Hovedtangen, rett foran det tidligere utløpet av Kongens gate. Etter bybrannen 1686 ble myntfremstillingen flyttet til Kongsberg; festningsanlegget skulle utvides, og Mynten lå i veien for nybyggene. Bygningen ble revet 1695.