Nøklesvingen

Nøklesvingen, Bøler, bydel Østensjø, sidevei i slyng østover fra Bølerlia. Oppkalt 1958 etter Nøklevann.

Bygninger m.m.:

2–40. Sammen med Bølerlia 93–115 utgjør dette kunstnerkolonien «Trolltun». Den ble oppført for OBOS 1959 (ark. Helge Thams). Husene er rekkehus i halvannen etasje med boliger og ateliér for bildende kunstnere. Boligene ble delvis betalt ved levering av kunst til Oslo kommune. Kunstnere som Inger Sitter (1919–2015), Carl Nesjar (1920–2015), Anne Cath. Vestly (1920–2008), Skule Waksvik (1927–2018), Fritz Røed (1928–2002), Magne Rygh (f. 1947) og Morten Krogvold (f. 1950) har bodd her.