Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Brynjulf Bulls plass 2, museumsorganisasjon opprettet 2003, som består av Arkitekturmuseet og Nasjonalgalleriet samt Riksutstillinger som ble innlemmet i 2005, tidligere også Kunstindustrimuseet og Museet for samtidskunst De to siste ble nedlagt henholdsvis 2016 og 2017. Samlingene fra disse to museene vil bli overført til den nye, store museumsbygningen på Vestbanen. Direktør fra 2017 er Karin Hindsbo..

Etter at Nasjonalmuseet var vedtatt flyttet til Vestbanetomten, ble arkitektkonkurransen om nybygget vunnet av det tyske firmaet Kleihues + Schuwerk i 2010. Nybygget var planlagt ferdigstilt i 2020, men åpningen ble utsatt til våren 2021 og senere til sommeren 2022. Selv bygningen stod ferdig sommeren 2021.