Naturvernforbundet i Oslo og Akershus

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, NOA, tidligere Østlandske Naturvernforening, fylkeslag av Norges Naturvernforbund, stiftet 1914. I tillegg til Oslo og Akershus har foreningen også ansvar for Naturvernforbundets arbeid med saker i Oslomarka i Østfold, Buskerud og Innlandet. NOA arbeider med alle typer natur- og miljøvernspørsmål, men har særlig utmerket seg med arbeidet for sikring og vern av Oslomarka, forvaltning av bymarker, skogbruk og naturvern, bevaring av grønn lunger og trær i byggesonen og arealbruk i de to fylkene. Foreningen hadde over 8000 medlemmer i 2016 med kontorer på Vøyenvollen. I 2018 overtok NOA den gamle husmannsplassen Søndre Sandås ved Sognsvann. Foreningen gir ut medlemsbladet Grevlingen.