Nordberghjemmet

Nordberghjemmet, Carl Kjelsens vei 23c, bydel Nordre Aker, sykehjem oppført av Nordberg menighet 1978 (ark. Harald Hille). Det har 66 vanlige langtidsplasser, fordelt på tre avdelinger. Sykehjemmet har en privat, ideell og diakonal eierform og drives av Stiftelsen Norberghjemmet/Diakonhjemmet Omsorg.