Nordea

Nordea, et nordisk finanskonsern etablert i 2000 ved sammenslutning av fire store nordiske banker: Nordbanken i Sverige, Merita i Finland, Unidanmark i Danmark og Kreditkassen i Norge. I Norge er Nordea Bank Norge ASA landets nest største bankvirksomhet etter DNB. Hovedkontoret ligger i Essendrops gate 7 på Majorstuen. Datterselskaper er blant annet Norgeskreditt og Nordea Liv Norge. Det siste driver livs- og pensjonsforsikring og ble dannet ved en sammenslutning av Vesta Liv og Norske Liv. Skadeforsikringsdelen i Vesta ble utskilt i 2002 og ble en del av Tryg Forsikring.