Nordseter skole

Nordseter skole, Ekebergveien 200, barne- og ungdomsskole (1–10), tatt i bruk 1968 (ark. Cappelen og Rodahl). Idrettshall. Til skolestart 2014 var skolen utvidet og gjort om fra ren ungdomsskole til kombinert barne- og ungdomsskole med tilbud fra 1. til 10. trinn. Utvidelsen omfattet også skolegården. Ungdomsskolebygget ble pusset opp og rehabilitert 2019.

Da skolen var en ren ungdomsskole, hadde den de høyeste elevtallene rundt 1970 (662 elever). I skoleåret 2022/23 hadde skolen 1001 elever og var en av byens største skoler.

Skolen var i 2010 kulisse under innspillingen av humorserien «Kongsvik ungdomsskole». I 2016 ble skolen brukt under innspilling av scener til thrillerdramaet «Monster».