Norsk Hydro

Hydrobygget i Bygdøy allé 2 (2022). Oppført i 1960 ved arkitekt Erling Viksjø. Foto: Oslo Byes Vel

Norsk Hydro, et av verdens største aluminiumselskaper med hovedkontor i Drammensveien 260 på Vækerø. Norsk Hydro ble stiftet av Sam Eyde i 1905 som Norsk Hydro-Elektrisk Kvælstofaktieselskab, det første foretak i verden som skulle fremstille salpetersyre, og dermed kunstgjødsel, av luft. Produksjonsanlegg ble først reist på Notodden og Rjukan, i 1929 på Herøya. Siden utviklet Norsk Hydro seg til et verdenskonsern med virksomhet også innen magnesium, aluminium, olje og gass. I 2004 ble kunstgjødselvirksomhten utskilt i selskapet Yara International, og i 2007 ble olje- og gassvirksomheten fusjonert med Statoil.

I starten hadde Norsk Hydro i Oslo kontorfellesskap med Sam Eydes Ingeniørkontor i Rådhusgata 20. Selskapet flyttet i 1908 til Sommerrogata 15 og Solligata 7 i 1912. Her var hovedkvarteret til 1960, da nybygget i Bygdøy allé 2 ble overtatt. Her holdt selskapet hus til 2001. Selskapet flyttet da til Drammensveien 264 på Vækerø, hvor Norsk Hydros olje- og gassvirksomhet hadde hatt tilhold allerede fra midten av 1980-årene. I 1997 kjøpte Norsk Hydro også nabotomten Vækerø gård med driftsbygninger, strandtomt og 60 mål eiendom. På eiendommene bygde selskapet 2003–09 opp et nytt kontorkompleks i flere byggetrinn.