Norsk Restaurantskole

Norsk Restaurantskole, Schweigaards gate 34 (Fellesmeieriets gamle gård), privat videregående skole som skal utdanne ungdom til fagarbeidere i kokk- og servitørfaget. Det er et 4-års studium hvor to av årene er ute i lære. Skolen ble opprettet 2017 og samarbeider bl.a. med flere private bedrifter i bransjen. Skoleåret 2018/19 hadde skolen 19 elever.